Inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers: het SPRINT-project naar sociale contacten in het beschermd/begeleid wonen

Petra Havinga (First author), Frank Bogman, Charlotte Wunderink

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Sociale netwerken en relaties zijn voor mensen met een ernstige psychische aandoening belangrijke factoren voor herstel en tegelijk een terrein waarop zij vaak onvervulde zorg- en begeleidingsbehoeften hebben. Nu door de ambulantisering eenzaamheidsbestrijding en netwerkversterking alleen maar belangrijker worden, geven professionals aan hierbij handvatten nodig te hebben. Het SPRINT-project is een kwalitatief onderzoek dat nagaat hoe instellingen voor beschermd/begeleid wonen de ondersteuning op het gebied van sociale contacten beter kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. In deze bijdrage wordt de opzet en de uitvoering van het project beschreven. Bijzonder is de nadruk op de inzet van ervaringskundigheid in opzet en uitvoering.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)49-55
TijdschriftParticipatie en herstel
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2019

Keywords

  • ernstige psychische aandoeningen
  • beschermd wonen
  • begeleid wonen
  • psychische beperkingen

Citeer dit