Inzet burgers vergt balans

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-28
TijdschriftBinnenlands bestuur
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 31 jul. 2020

Keywords

  • burgerinitiatieven
  • democratie
  • zelfsturingscapaciteit

Citeer dit