Inwoners werken aan locale leefbaarheid. Vrijwillige inzet in plattelands gebieden in Noord- en Midden-Nederland 2015-2021.

Elisabeth Bulder, Dr. Korrie Melis

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inwoners werken aan locale leefbaarheid. Vrijwillige inzet in plattelands gebieden in Noord- en Midden-Nederland 2015-2021.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Keyphrases