Invloed van corona op het MKB

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1435 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uit een enquete onder 1800 MKB-ers in Nederland blijkt dat het MKB, ondanks de coronacrisis, overwegend positief over de toekomst is. 72% ziet die positief in. Toch is ruim 40% van de MKB-ers, een week na de eerste verlichtingen, nog niet goed voorbereid op een vrijere situatie. Circa 2% verwacht door de crisis niet te overleven.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's23
StatusPublished - 31 mei 2020

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer18

Keywords

  • mkb
  • pandemieën
  • marketing

Citeer dit