Invloed structureringsactiviteiten bij uitvoeren van samengestelde bewerkingsopdrachten in groep 7

G. Roorda, Theresa Kleefsman, M. Witterholt

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de ‘Periodieke peiling van het Onderwijsniveau reken-wiskundeonderwijs’ in 2005 wordt geconstateerd dat basisschoolleerlingen niet goed scoren op samengestelde bewerkingsopdrachten. Fouten ontstaan onder meer, omdat leerlingen geen uitwerkingsstappen noteren. We hebben onderzocht of de kwaliteit van uitwerkingen verbetert als leerlingen leren om dit type opdrachten gestructureerd uit te werken. Daartoe werd in een experimentele groep gewerkt volgens een structureringsplan. De controlegroep maakte in dezelfde periode dezelfde opdrachten, maar dan zonder specifieke ‘structureringsstappen’. Uit de resultaten blijkt dat op een school die niet gewend is leerlingen te leren rekenstappen netjes op te schrijven, stevige winst geboekt kan worden door te oefenen op samengestelde bewerkingsopdrachten. Is er op school al wel aandacht voor, dan treedt geen verbetering op door onze structureringsaanpak.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)55-61
TijdschriftReken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk
Volume2014
Nummer van het tijdschrift33
StatusPublished - 2014

Keywords

  • basisonderwijs
  • rekenonderwijs
  • structuur

Citeer dit