Inventarisatieonderzoek Mensen met Ernstige Meervoudige Beperkingen: Prevalentie en Karakteristieken

J. Vugteveen, A.A.J. van der Putten, C. Vlaskamp

Onderzoeksoutput: BookAcademic

Samenvatting

Vanuit het ‘Landelijk Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten’ bestond de wens om een inventarisatie te maken van het aantal personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) in Nederland en hun persoonskenmerken, omgevingsfactoren en bekostigingsvariabelen. Deze inventarisatie is uitgevoerd vanuit het ‘Research Centre on Profound and Multiple Disabilities’ van de Rijksuniversiteit Groningen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijStichting Kinderstudies
Aantal pagina's42
ISBN van geprinte versie978-90-5963-074-1
StatusPublished - 1 okt. 2014

Keywords

  • inventarisatie
  • ernstige meervoudige beperkingen
  • EMB
  • nederland

Citeer dit