Introduction: applying a research-based approach in talent development

Pierre van Eijl, Maarten Hogenstijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 23 mei 2018

Keywords

  • honors programma's
  • talentontwikkeling

Citeer dit