Introducing the Journal of the European Honors Council

Marca Wolfensberger, Astrid Fritz, Maarten Hogenstijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 5 mei 2017

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honors programma's
  • talentontwikkeling

Citeer dit