Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden

Floris Boogaard, Thomas Klomp, Bert Palsma, Marthijn Manenschijn

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

(Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Climatescan bruikbaar. Dit laat meer dan duizend locaties zien met beeldmateriaal, achtergrondverhalen en (wetenschappelijke) artikelen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-18
TijdschriftLand + water
Volume2017
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - mrt 2017

Keywords

  • klimaatverandering
  • stedelijke gebieden

Citeer dit