(Inter)nationale ervaringen met ondergrondse infiltratievoorzieningen: een overzicht van 20 jaar monitoring in Nederland en een aanzet tot richtlijnen

Floris Boogaard, Ronald Wentink

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

229 Downloads (Pure)

Samenvatting

Infiltratie van afstromend regenwater is één van de methoden om regenwater van het rioolstelsel af te koppelen of niet aan te sluiten. In dit artikel worden aanzetten gemaakt voor het opstellen van enkele richtlijnen voor infiltratievoorzieningen en hun achtergrond wordt weergegeven. Hiervoor is onder meer gebruik gemaakt van meetresultaten van infiltratievoorzieningen in Nederland (Eindhoven en Renkum). Uiteindelijk worden een aantal conclusies en aanbevelingen op een rij gezet
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)99-113
TijdschriftWT-afvalwater
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - nov 2011

Keywords

  • regenwater
  • afvoer
  • ondergrond
  • infiltratie
  • stedelijke gebieden

Citeer dit