Intensive care unit depth of sleep: proof of concept of a simple electroencephalography index in the non-sedated

Laurens Reinke, Johannes H van der Hoeven, Michel Jam van Putten, Jaap E Tulleken, Willem Dieperink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intensive care unit depth of sleep: proof of concept of a simple electroencephalography index in the non-sedated'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions