Intelligente monitoring van licht verstandelijk gehandicapten

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

159 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het project Intelligente Monitoring van Licht Verstandelijk Gehandicapten (IM-LVG) hebben NOVO, AVICS en de Hanzehogeschool Groningen onderzocht of zij met behulp van sensoren en ICT een systeem konden ontwikkelen voor de begeleiding van licht verstandelijk gehandicapten. Een dergelijk systeem zou taken als observeren, signaleren en interveniëren van begeleiders moeten overnemen, in de verwachting dat op termijn er een tekort zal ontstaan van medewerkers in de zorg als gevolg van demografische ontwikkelingen. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de ontwikkeling van het IM-LVG systeem worden beschreven in dit rapport.

REP-12-01
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's19
StatusPublished - 31 aug. 2012

Keywords

  • verstandelijk gehandicapten
  • monitoring
  • zelfredzaamheid
  • sensortechnologie
  • wonen

Citeer dit