Integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 2023 - 2026

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

205 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een integraal pedagogisch wijkplan 2023 - 2026 voor de wijk Lewenborg waaruit de gezamenlijkheid voor de jeugd blijkt. Hierin zijn zowel de samenwerking tussen de professionals rondom jeugd in de wijk beschreven als de doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten voor de komende vier jaren op de pijlers kansrijke wijk, gezonde wijk en vreedzame wijk.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's31
StatusPublished - 16 dec. 2022

Keywords

  • integraal pedagogisch wijkplan
  • wijkgericht werken
  • jeugd
  • integrale aanpak

Citeer dit