Innovative video feedback on jump landing improves landing technique in males

Joan Dallinga, Anne Benjaminse, Alli Gokeler, N. Cortes, E. Otten, Koen Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovative video feedback on jump landing improves landing technique in males'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences