Innovative Process for Furniture Design: contributions of 3D Scan and Virtual Reality

Vertaalde titel van de bijdrage: Innovatief ontwerpen van meubels. Bijdragen van 3D scan en VR

Sylvain Fleury

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten