Innovation workplace

Vertaalde titel van de bijdrage: Innovatiewerkplaats

Willem Foorthuis (Producer), Sabine Lutz, Volken de Vlas (Designer), Jannes Houkes (Developer), Wobbe Reindersma (Developer), Marcel van der Werf (Developer)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovatiewerkplaats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics