Inleiding: Over waarde en dialoog

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

72 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inleidend artikel voor het themanummer 'Betekenis van cultuurparticipatie' van Cultuur + Educatie (2021/58). Bevat een theoretische en methodologische beschrijving van onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie, en een uitwerking van het idee van dialogische relaties in de kunstpraktijk. Sluit af met een overzicht van het themanummer.
Vertaalde titel van de bijdrageIntroduction: On value and dialogue
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-26
Aantal pagina's21
TijdschriftCultuur + educatie
Volume20
Nummer van het tijdschrift58
StatusPublished - nov. 2021

Keywords

  • cultuurparticipatie
  • betekenis
  • dialoog
  • waarde

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inleiding: Over waarde en dialoog'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit