Inkooponderzoek: zijn we het mkb vergeten?

Gert Walhof

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Met de lectoraten Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen en Supply Chain Management van Hogeschool Windesheim hebben we het onderzoeksprogramma ‘Waarderen van inkoop door mkb’ ontwikkeld, ondersteund door de NEVI Research Stichting. De ambitie is om instrumenten voor het mkb in het leven te roepen die de inrichting van de inkoopfunctie ondersteunen en zo bijdragen aan het resultaten van de bedrijven.
  We zijn inmiddels gestart met ondernemers te vragen hoe ze op dit moment inkopen, zonder onze inkoopmodellen en -theorieën op tafel te leggen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)37-38
  TijdschriftDEAL! : over de kunst van het inkopen
  Nummer van het tijdschrift7/8
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • ondernemers
  • mkb
  • inkoop

  Citeer dit