Infiltration capacity of rain gardens using full-scale test method: effect of infiltration system on groundwater levels in Bergen, Norway

Floris Boogaard, Guri Venvik

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infiltration capacity of rain gardens using full-scale test method: effect of infiltration system on groundwater levels in Bergen, Norway'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences