Infectieziektepreventie onder harddrugsgebruikers

Anouk de Gee, Petra Havinga, Ineke Baas, Agnes van der Poel

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontpopte Nederland zich als een voorloper op het gebied van ‘harm reduction’ in de strijd tegen aids. Inmiddels is de gezondheid van harddrugsgebruikers verbeterd en de incidentie van infectieziekten binnen deze populatie ingeperkt. Toch blijft extra aandacht voor infectieziekten nodig bij deze kwetsbare groep. Dit artikel onderstreept het belang van infectieziektepreventie en -zorg en schetst de rol van de verslavingszorg daarin aan de hand van vier fasen (preventie, actief testen, behandeling, nazorg). Veel infecties, zoals hiv en hepatitis, brengen vage klachten met zich mee, die zonder actief testbeleid gemakkelijk onopgemerkt blijven. Goede voorlichting, actief uitvragen van risicogedrag en counselingsvaardigheden van artsen en verpleegkundigen zijn voorwaarden voor een succesvol beleid op actief testen en indien nodig behandeling. De verslavingszorg staat voor de uitdaging om, ondanks het politieke en economische klimaat, infectieziektepreventie en actief testen op de kaart te zetten en te houden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-13
TijdschriftVerslaving
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1 mrt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • infectieziekten
  • druggebruikers

Citeer dit