Infant Motor Milestones and Childhood Overweight: trends over Two Decades in A Large Twin Cohort

Vertaalde titel van de bijdrage: Motorische mijlpalen en overgewicht: trends over twee decennia in een groot tweelingen cohort

Silvia Brouwer, Ronald P. Stolk, M Bartels, CE van Beijsterveldt, DI Boomsma, Eva Corpeleijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

Background: Poor motor skill competence may influence energy balance with childhood overweight as a result. Our aim was to investigate whether the age of motor milestone achievement has changed over the past decades and whether this change may contribute to the increasing trend observed in childhood overweight. Methods: Motor skill competence was assessed in children from the Young Netherlands Twin Register born between 1987 and 2007. Follow-up ranged from 4 up to 10 years. Weight and height were assessed at birth, 6 months, 14 months, and 2, 4, 7, and 10 years. Results: Babies born in later cohorts achieved their motor milestones ‘crawling’, ‘standing’, and ‘walking
unassisted’ later compared to babies born in earlier cohorts (N = 18,514, p <0.001). The prevalence of overweight at age 10 was higher in later cohorts (p = 0.033). The increase in overweight at age 10 was not explained by achieving motor milestones at a later age and this persisted after adjusting for gestational age, sex, and socioeconomic status. Conclusion: Comparing children born in 1987 to those born in 2007, we conclude that children nowadays achieve their motor milestones at a later age. This does not however, explain the increasing trend in childhood overweight.
Vertaalde titel van de bijdrageMotorische mijlpalen en overgewicht: trends over twee decennia in een groot tweelingen cohort
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2366
Aantal pagina's12
TijdschriftBMC Pediatrics
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - apr. 2020

Keywords

  • motorische controle
  • kinderen
  • seculaire trends
  • overgewicht

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motorische mijlpalen en overgewicht: trends over twee decennia in een groot tweelingen cohort: trends over Two Decades in A Large Twin Cohort'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit