Individual differences in satisfaction with activity-based work environments

Vertaalde titel van de bijdrage: Individuele verschillen in tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen

Jan Gerard Hoendervanger, Anja Ernst, Casper Albers, Mark P. Mobach, Nico van Yperen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Individuele verschillen in tevredenheid over activiteitgerelateerde werkomgevingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Agriculture & Biology