Increasing the reach of visible light communication links through constant-envelope OFDM signals

Vertaalde titel van de bijdrage: Vergroting van het bereik van zichtbaar licht communicatieverbindingen door constant-enveloppe OFDM-signalen

Higor Camporez, Wesley Costa, Maria Pontes, Marcela Segatto , Helder Rocha, Jair Silva, Malte Hinrichs, Anagnostis Paraskevopoulos, Volker Jungnickel, Ronald Freund

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten