Increasing the attractiveness of district heating networks to consumers: an exploration

Vertaalde titel van de bijdrage: Het vergroten van de aantrekkelijkheid van stadsverwarmingsnetwerken voor de consument. : Een verkenning.

    Onderzoeksoutput: ReportAcademic

    675 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Het vergroten van de aantrekkelijkheid van stadsverwarmingsnetwerken voor de consument. : Een verkenning.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering & Materials Science