Inclusie door interprofessionele samenwerking: resultaten van de proeftuinen van PACT

Jeannette Doornenbal, Ruben Fukkink, Tom van Yperen, Marielle Balledux, Jolanda Spoelstra, Marloes van Verseveld

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

890 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het innovatieproject PACT trekken wetenschap, praktijk en beleid samen op om de kwaliteit van de pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen te versterken. Doel is een inclusieve speelleeromgeving waarin ieder kind mee telt, mee kan doen en zich optimaal kan ontwikkelen. Het middel is het bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Overal in het land zijn proeftuinen opgezet om die ambitie in praktijk te brengen.

Het wetenschapsteam volgde, begeleidde en onderzocht de PACT-proeftuinen met meerdere instrumenten: een kwalitatieve casestudy, de Monitor Interprofessionele Samenwerking en een enquête onder projectleiders naar meetbare resultaten. Deze publicatie gaat over de resultaten van het onderzoek en wordt afgesloten met conclusies en adviezen.

Originele taal-2Dutch
UitgeverijPACT/Kinderopvangfonds
Aantal pagina's93
StatusPublished - jun. 2017

Keywords

  • inclusie
  • interprofessionele samenwerking
  • kinderopvang

Citeer dit