Importance of peak height velocity timing in terms of injuries in talented soccer players

A van der Sluis, Marije Elferink-Gemser, M S Brink, C Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Importance of peak height velocity timing in terms of injuries in talented soccer players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences