Impliciet leren: van aanwijzingen naar oefeningen

Remo Mombarg, Hans Slender, R. Cuypers

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

872 Downloads (Pure)

Samenvatting

Coachen is niet hetzelfde als tegen spelers zeggen wat ze moeten doen. Vanuit onderzoek naar motorisch leren zijn er veel nieuwe inzichten over hoe je spelers kunt helpen om zich verder te ontwikkelen. Soms levert dit verassende nieuwe inzicht en oefenstof op. Lector Remo Mombarg en Hans Slender van de Hanzehogeschool leggen in een serie artikelen uit hoe de trainer/coach zich verder kan ontwikkelen door kennis te nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van leren. In deze editie: van aanwijzingen naar oefeningen
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-32
TijdschriftTrainersMagazine
StatusPublished - mrt. 2017

Keywords

  • voetbal
  • impliciet leren
  • motorisch leren

Citeer dit