Implementation of Boussignac continuous positive airway pressure in the coronary care unit: experiences and attitudes

Willem Dieperink, Maarten W N Nijsten, Mark van de Stadt, Iwan C C van der Horst, Leon P H J Aarts, Felix Zijlstra, Tiny Jaarsma, Willem Dieperink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementation of Boussignac continuous positive airway pressure in the coronary care unit: experiences and attitudes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions