Implementation of Boussignac continuous positive airway pressure in the coronary care unit: experiences and attitudes

Willem Dieperink, Maarten W N Nijsten, Mark van de Stadt, Iwan C C van der Horst, Leon P H J Aarts, Felix Zijlstra, Tiny Jaarsma, Willem Dieperink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

OBJECTIVE: Boussignac continuous positive airway pressure (BCPAP) delivered by face mask is useful for patients with acute cardiogenic pulmonary edema (ACPE). Although BCPAP is medically effective, we observed that not all suitable patients received it. In this descriptive, prospective, cohort study, we explored the experiences and attitudes of both patients and staff with BCPAP.

METHODS: Patients were interviewed 12 to 48 hours after treatment with BCPAP. Nurses on the coronary care unit were interviewed on their knowledge, skills, experiences, and opinions concerning BCPAP.

RESULTS: Of 117 patients with ACPE, 87 patients (74%) received BCPAP treatment. It was decided not to administer BCPAP in 30 patients with ACPE (26%). Patients who received BCPAP found that the reduction of dyspnea outweighed any discomfort. Barriers for the use of BCPAP were not related to nurses' skills but to the following: the nurses' belief that BCPAP created major discomfort, the lack of guidelines, the ultimate improvement of oxygenation without BCPAP, and the more labor-intensive treatment.

CONCLUSION: Overestimation of patient discomfort by nurses and system-related factors impeded the use of BCPAP for all patients with ACPE.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)449-454
Aantal pagina's6
TijdschriftHeart & lung : the journal of critical care
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 11 nov. 2008
Extern gepubliceerdJa

Keywords

 • acute ziektes
 • oud
 • 80 en ouder
 • cohortstudies
 • continue positieve ademhalingsdruk
 • coronaire aandoening
 • vrouwelijk
 • mensen
 • mannelijk
 • larynxmaskers
 • middelbare leeftijd
 • verpleegkundige-patiënt relatie
 • patiënt acceptatie van gezondheidszorg
 • patiënt tevredenheid
 • prospective studies
 • longoedeem
 • sensitiviteit
 • specificiteit
 • vragenlijsten en enquêtes
 • behandelingsresultaat
 • complicaties
 • etiologie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementation of Boussignac continuous positive airway pressure in the coronary care unit: experiences and attitudes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit