Implementability of HR-policies: a multiple-case study of factors that permit HRM-programmes to be put into practice

Ben Emans, Marijke van der Klok Postema, Ad Peelen, Gerald Weering

  Onderzoeksoutput: PaperOther research output

  119 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Met een multipele case studie, op basis van interviews, is onderzocht wat het effect is van zes beïnvloedbare factoren, genaamd implementatie-hefbomen, is op de implementeerbaarheid van HRM programma’s in organisaties. De onderzocht hefbomen zijn: participatieve besluitvorming, aandacht voor machtsverhoudingen, flexibiliteit, ingebedheid van HRM programma’s, meewerkende en taakverlichtende rol van P&O afdelingen en een permanente, op afroep beschikbaarheid van P&O. De resultaten van de interviews bevestigen de verwachtingen over het effect van elke hefboom. Verder laten de resultaten een meer gedetailleerd beeld zien door een aantal onderliggende mechanismen van die effecten te verhelderen. Ook bleken omgekeerde effecten te bestaan, waarin een aanwezige hefboom een negatief effect had, of de afwezigheid een positief effect had. Mechanismen met omgekeerde effecten werden voor alle hefbomen gevonden, behalve voor de permanente beschikbaarheid van P&O afdelingen. De overige vijf hebben dus zowel een positieve kant (zoals verwacht), en een negatieve kant.
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's20
  StatusPublished - 2009
  Evenement6th International Conference of the Dutch HRM network 2009: 'Capitalizing on Diversity in HRM Research' - VU University, Amsterdam, Netherlands
  Duur: 13 nov. 200914 nov. 2009
  Congresnummer: 6th
  http://www.feweb.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/accr/conferenties/hrm-network-2009/Index.aspx

  Conference

  Conference6th International Conference of the Dutch HRM network 2009
  Land/RegioNetherlands
  StadAmsterdam
  Periode13/11/0914/11/09
  Internet adres

  Keywords

  • hrm
  • personeelsbeleid
  • organisatiepsychologie

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementability of HR-policies: a multiple-case study of factors that permit HRM-programmes to be put into practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit