Impacts of electric heat pumps and rooftop solar panels on residential electricity distribution grids

Christian van Someren (First author), Martien Visser, Han Slootweg

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impacts of electric heat pumps and rooftop solar panels on residential electricity distribution grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science