Illness perceptions in patients with fibromyalgia

M W van Ittersum, C P van Wilgen, W K H A Hilberdink, J W Groothoff, C.P. van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Illness perceptions in patients with fibromyalgia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences