Ik kies voor bewuste misleiding? over logo's op voedselproducten en de invloed op scepticisme en aankoopintentie

Wim Elving, V. Steenhuis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

249 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan of respondenten het Ik Kies Bewust-logo en de achtergrond van dit logo kennen. Ruim de helft van de respondenten heeft geen kennis van de oorsprong van het logo. Bovendien blijkt dat men sceptisch wordt naarmate men meer weet van de achtergrond van het logo. De mogelijke negatieve implicaties die dit heeft worden in het artikel besproken
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)100-120
TijdschriftTijdschrift voor communicatiewetenschap
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Keywords

  • voeding
  • consumentengedrag
  • keurmerken
  • mvo

Citeer dit