Ik kan het nu nog maar net aan, maar als het gedrag van deze leerlingen nog lastiger wordt

Wilfred Hofstetter, Henderien Steenbeek, Jan Bijstra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van deze exploratieve studie is om meer zicht te krijgen op het ontstaan van handelingsverlegenheid bij aspirant-leerkrachten in de omgang met leerlingen die werken binnen het reguliere primaire onderwijs. Hiertoe worden de ontstaanstrajecten van handelingsverlegenheid bij vier aspirant-leerkrachten – studenten van de pabo – onderzocht, door deze te relateren aan hun persoonlijkheid en attitude. De vier aspirant-leerkrachten zijn op basis van hun persoonlijkheid en attitude ingedeeld in twee profielen: een excellent profiel en een niet-excellent profiel. Een excellent profiel betekent dat een aspirant leerkracht zowel excellente persoonlijkheidseigenschappen als ook een positieve attitude heeft ten aanzien van leerlingen met gedragsproblemen. Een niet-excellent profiel betekent dat een aspirant leerkracht niet voldoet aan het excellente persoonlijkheidsprofiel en/of dat de aspirant leerkracht geen positieve attitude heeft ten aanzien van leerlingen met gedragsproblemen. Ondanks dat geen van de deelnemers een hoge mate van handelingsverlegenheid heeft ervaren, blijkt uit de resultaten dat de aspirant leerkracht met het excellente profiel over de tijd heen gemiddeld minder handelingsverlegenheid ervaart dan de aspirant leerkrachten met een niet-excellent profiel. De resultaten steunen de gedachte dat gunstige persoonlijkheidseigenschappen en een positieve attitude beschermend kunnen werken tegen het ontstaan van handelingsverlegenheid bij leerkrachten in de omgang met kinderen met gedragsproblemen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-18
TijdschriftOrthopedagogiek
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Keywords

  • basisonderwijs
  • leerkrachten
  • excellentie
  • gedragsproblemen

Citeer dit