Identification of two types of protein immunochemically related to urinary urokinase occurring in human plasma

D J Binnema, G Dooijewaard, J J van Iersel

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of two types of protein immunochemically related to urinary urokinase occurring in human plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology