I would still plant my apple tree: On Earthbound, the program of the research group Art & Sustainability

Onderzoeksoutput: Inaugural speechAcademic

299 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Kunst & Samenleving
Aantal pagina's41
StatusPublished - 10 mei 2021
EvenementInauguration Jan van Boeckel - Online event, Groningen, Netherlands
Duur: 10 mei 202110 mei 2021

Keywords

  • kunst en maatschappij
  • klimaatsverandering
  • klimaatadapatatie
  • natuurervaring
  • problemen

Citeer dit