Huiselijke faciliteiten in organisaties

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door ruimte een bepaalde vorm te geven en op een bepaalde manier in te richten, kunnen mensen in die ruimte een door hen gewenste sfeer creëren. In een klassiek vakgebied als architectuur en een jong interdisciplinair vakgebied als facility management wordt kennis ontwikkeld om die beoogde sfeer ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, bijvoorbeeld voor organisaties en bedrijven. Huiselijkheid is daarbij een populair thema. Maar wat maakt een ruimte eigenlijk huiselijk? En hoe verhoudt die huiselijke sfeer zich tot het werk van mensen?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-184
TijdschriftHolland, historisch tijdschrift
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Keywords

  • facility management

Citeer dit