HR wordt 'employee champion'

Leni Beukema, Daniel Van Middelkoop

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  1100 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Met het aantrekken van de arbeidsmarkt richt HRM zich weer meer op werven, binden en boeien van medewerkers: wat maakt de werkgever aantrekkelijk? Daarmee komt de voice van medewerkers weer nadrukkelijker in beeld. In dit artikel voorbeelden van twee onderzoeken waarin die voice naar voren komt
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)46-48
  TijdschriftPW De Gids
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 4 mei 2018

  Keywords

  • betekenisgeving
  • hrm
  • teams
  • professionals

  Citeer dit