HR wordt 'employee champion'

Leni Beukema, Daniel Van Middelkoop

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

887 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met het aantrekken van de arbeidsmarkt richt HRM zich weer meer op werven, binden en boeien van medewerkers: wat maakt de werkgever aantrekkelijk? Daarmee komt de voice van medewerkers weer nadrukkelijker in beeld. In dit artikel voorbeelden van twee onderzoeken waarin die voice naar voren komt
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-48
TijdschriftPW De Gids
Volume97
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 4 mei 2018

Keywords

  • betekenisgeving
  • hrm
  • teams
  • professionals

Citeer dit