Hospital nurses' views of the signs and symptoms that herald the onset of the dying phase in oncology patients

G.F. van der Werff, Wolter Paans, Roos Nieweg

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hospital nurses' views of the signs and symptoms that herald the onset of the dying phase in oncology patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences