Honours students’ need for freedom and structure explored in fishbowl discussions

Laura Smids, Marjolein Heijne-Penninga, Debbie Jaarsma, Joke van der Mark-van der Wouden, Johanna Schonrock-Adema

Onderzoeksoutput: Discussion paperOther research output

46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Honours students’ need for freedom and structure explored in fishbowl discussions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences