Honors education in Spain – preliminary research findings

Anouska Jaspersen, Jan-Douwe Krist, Joost Pennings, Maarten Hogenstijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 8 mei 2017

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's
  • talentontwikkeling
  • spanje

Citeer dit