Honors education in France - preliminary research results

David Ollivier de Leth, Maarten Hogenstijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 17 apr. 2017

Keywords

  • honoursonderwijs
  • talentontwikkeling
  • frankrijk

Citeer dit