Honors education and global citizenship

Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)279-283
TijdschriftJournal of the national collegiate honors council
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's
  • globalisatie

Citeer dit