Hoe versterken we de vitaliteit van mbo-studenten? Boundary crossing middels de IWP Vitaal MBO

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

In Groningen werken twee grote mbo-instellingen, het Noorderpoort en het Alfa-college, samen om mbo-studenten kennis en mogelijkheden te bieden voor een gezonde leefstijl. De Hanzehogeschool leidt professionals op die studenten kunnen ondersteunen bij en motiveren voor een gezonde leefstijl. De afgelopen jaren heeft het mbo een steeds sterkere positie gekregen binnen de afstudeermogelijkheden van de ALO in Groningen. Deze mogelijkheden worden versterkt door de Innovatiewerkplaats (IWP) Vitaal MBO. Binnen de IWP geven studenten, docenten, onderzoekers en andere betrokken partijen samen handen en voeten aan de gezonde leefstijl van mbo-studenten en een gezonde leef- en werkomgeving voor de mbo-studenten. Daarbij moeten niet alleen gezondheidsprofessionals, maar ook andere professionals met elkaar gaan samenwerken, zodat er meerdere aspecten van leefstijl tegelijkertijd ondervangen kunnen worden. Deze jeugd komt daarmee niet alleen in beweging, maar kan zich op meerdere vlakken van vitaliteit en gezondheid ontwikkelen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)851-853
Aantal pagina's3
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
Volume111
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 7 okt. 2023

Keywords

  • vitaliteit
  • grenzoverschrijdend
  • mbo
  • middelbaar beroepsonderwijs

Citeer dit