Hoe meet je praktische relevantie? nieuw model voor praktijkgerichte onderzoekers

Wilke van Beest, Jan Balje, Daan Andriessen

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  1519 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een praktijkgericht onderzoek in het hbo heeft als doel om nieuwe kennis te ontwikkelen die een bijdrage kan leveren aan de (beroeps)praktijk. Praktijkgerichte onderzoekers in het hbo zouden zich daarom moeten afvragen in welke mate hun onderzoek een duurzame bijdrage levert. Wij presenteren hiertoe een domein-overstijgend hulpmiddel: Het Praktijkgereedheid van Onderzoek-model (PRO-model). We definiëren daarin de praktijkgereedheid van onderzoek als de mate waarin onderzoeksactiviteiten bijdragen aan veranderingen in de praktijk die blijvend zijn, ook nadat het onderzoek is afgerond.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)52-58
  TijdschriftTHEMA
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - okt. 2017

  Keywords

  • hoger onderwijs
  • praktijkgericht onderzoek
  • valorisatie

  Citeer dit