Hoe kan de overgang van WW naar bijstand soepeler verlopen? onderzoek activeringsregimes

Leni Beukema, Charlotte Ellenbroek

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  54 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De overgang van WW naar bijstand vraagt om een andere houding ten opzichte van het zoeken naar werk. De eisen waar de werkloze aan moet voldoen in beide activeringsregimes verschillen behoorlijk. Dit onderzoek werpt licht op deze vraag. In een landelijke gespreksronde en vijf case-studies zijn succesfactoren opgespoord in regionale samenwerking, waarbij 'de reis van de klant' door de twee activeringsregimes is gevolgd. Het onderzoek levert concrete aanbevelingen op voor de periode van overgang tussen de verschillende regimes en algemene aandachtspunten voor de gesprekken in de arbeidsmarkregio's over het soepeler laten verlopen van deze periode.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)10-12
  TijdschriftSociaal bestek
  Volume8
  StatusPublished - jul. 2018

  Keywords

  • werkloosheid
  • sociale verzekeringen
  • bijstand

  Citeer dit