Hoe hogescholen de werknemer van de toekomst co-creëren

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

De werknemer van de toekomst bestaat evenmin als de werknemer van vandaag. De arbeidsmarkt is bijzonder gedifferentieerd en pluriform. Als beroepsonderwijsinstellingen zijn we zelf nota bene de kraamkamer van die pluriformiteit: de beroepsgerichte differentiatie van arbeidskrachten begint immers bij ons. Wij bieden de ingenieurs van morgen vier jaar lang een wezenlijk ander curriculum dan de beeldend kunstenaar, de hbo-jurist of de fysiotherapeut. Wij differentiëren de arbeidskrachten van de toekomst.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
TijdschriftEssays #hbo2025
StatusPublished - 2014

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • differentiatie
  • toekomst
  • hbo

Citeer dit