Hoe goed is het beheer van het Maatschappelijk Vastgoed in Assen: de tevredenheid van de gebruikers van cultuurvoorzieningen in beeld

Bjorn van Dort, Richard Hut, Richard Philips, Edgar Steenhardt Carre

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  168 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Voor u ligt het onderzoeksrapport welke ingaat op de tevredenheid van gebruikers van vastgoed met culturele doeleinden in Assen.
  Aanleiding van dit rapport is een eerder uitgevoerd onderzoek welke zich ook richtte op tevredenheid van gebruikers maar dan op het gebied van sportaccommodaties en wijkcentra. Dit rapport moet worden gezien als een verbreding van het vorige rapport.
  De gemeente Assen heeft opnieuw te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een tevredenheidonderzoek met betrekking tot beheer, ditmaal gericht op voorzieningen met een culturele bestemming.
  Cultureel vastgoed valt onder maatschappelijk vastgoed. Dit is een ‘hot issue’ waar enorm veel geld in omgaat. Belangrijk is dan ook hoe het beheer is geregeld en op welke punten dit eventueel verbeterd kan worden.
  Na oriëntatie en gesprekken met de gemeente opdrachtgever is er voor de volgende doelen probleemstelling gekozen: In welke mate zijn de gebruikers van cultureel vastgoed van de gemeente Assen tevreden over het beheer?
  Bovenstaande probleemstelling is uitgangspunt geweest voor het onderzoek. De gemeente Assen kan met behulp van dit rapport het beheer op sommige punten optimaliseren. De doelstelling van de gemeente is dan ook iets anders geformuleerd, en wel als volgt:
  Het vaststellen van de tevredenheid van de gebruikers over het beheer van het cultureel vastgoed in Assen om aan de hand hiervan het beheer te kunnen optimaliseren.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanGemeente Assen
  Aantal pagina's38
  StatusPublished - nov. 2009

  Keywords

  • maatschappelijk vastgoed
  • gemeenten overheid

  Citeer dit