Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honours onderwijs?

Tineke Kingma, Elanor Kamans, Marjolein Heijne-Penninga, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

296 Downloads (Pure)

Samenvatting

Presentatie VELON conferentie voor lerarenopleiders 2016, 4 en 5 februari 2016.

Docenten werken graag met intrinsiek gemotiveerde studenten. Vanuit de literatuur weten we dat studenten, die intrinsiek gemotiveerd zijn, een sterke behoefte hebben aan een docent die hen ondersteunt in hun autonomie, gecombineerd met het bieden van structuur en verbondenheid. Deze studie richt zich op excellentieprogramma’s. Studenten in deze leeromgeving zijn veelal intrinsiek gemotiveerd. Om een autonomie-ondersteunende doceerstijl in te kunnen zetten, is het van belang dat de docent zelf gemotiveerd is en vrijheid ervaart. Deze studie richt zich op de samenhang tussen hoe een docent bepaalde aspecten in zijn werkomgeving ervaart en welke invloed dat heeft op zijn doceerstrategie – en dan in het bijzonder de strategie die autonomie ondersteunt.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
StatusPublished - 4 feb. 2016
EvenementCongres voor Lerarenopleiders 2016: professionaliseren in en door onderzoek - Vrije Universiteit Brussel., Brussels, Belgium
Duur: 4 feb. 20165 feb. 2016
http://velov.be/conferentie/velon-velov-congres-2016-professionaliseren-in-en-door-onderzoek-vub-idlo/

Conference

ConferenceCongres voor Lerarenopleiders 2016
Land/RegioBelgium
StadBrussels
Periode4/02/165/02/16
Internet adres

Keywords

  • hoger onderwijs
  • autonomie
  • talentontwikkeling
  • motivatie
  • docenten

Citeer dit