Hittestress en bewonersparticipatie: Bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingen

Floris Boogaard, Joey Koning, Teun Terpstra, Peter van der Maas

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  208 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onderzoek met publieke en particuliere partijen, door vijf hogescholen in tien wijken, heeft geresulteerd in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie. Klimaatadaptatie blijkt nog beperkt te leven onder inwoners. Toch eindigde dit onderzoek met honderden concrete oplossingen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1-10
  TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  StatusPublished - 3 aug. 2022

  Keywords

  • klimaatadaptatie
  • hittestress
  • bewonersparticipatie

  Citeer dit